วิธีการใช้บัตรเครดิต และกระบวนการทำงานของบัตรเครดิต คนที่เพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิต อาจจะยังใช้บัตรประเภทนี้ไม่คล่องมากนัก สำหรับบทความนี้ จะมีวิธีการใช้บัตรเครดิตเบื้องต้นมาบอกกันครับ


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สิทธิประโยชน์เหนือระดับ

สมัครบัตรเครดิต สิทธิพิเศษทั้งส่วนลดและคะแนนสะสมสุดคุ้ม สมัครฟรีที่นี่ บัตรเดียวคุ้มสุด สิทธิประโยชน์เหนือระดับ สมัครออนไลน์ได้ทันที


วิธีการใช้บัตรเครดิต และกระบวนการทำงานของบัตรเครดิต

บัตรเครดิต จัดเป็นบัตรที่สามารถใช้แทนเงินสด ที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ประหยัดเวลาในการใช้จ่ายและไม่จะเป็นจะต้องมีการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ออกไปก่อน อย่างไรก็ตามหลายๆ คนที่เพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิต อาจจะยังใช้บัตรประเภทนี้ไม่คล่องมากนัก สำหรับบทความนี้ จะมีวิธีการใช้บัตรเครดิตเบื้องต้นมาบอกกันครับ

วิธีการใช้บัตรเครดิต และกระบวนการทำงานของบัตรเครดิต

  1. เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าหรือบริการได้แล้ว และถึงขั้นตอนการชำระเงิน ให้ยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจะทำการเอาไปรูดกับเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) หรือที่เรียกกันว่าเป็นเครื่องรูดบัตร ซึ่งก็มีทั้งของธนาคารและไม่ใช้ของธนาคาร (สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร : Non-Bank)
  2. เมื่อพนักงานทำการรูดบัตร เครื่อง EDC จะมีการส่งข้อมูลไปยัง Acquirer หรือสถาบันผู้รับบัตรเครดิต ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่ ขึ้นอยู่กับระบบการเชื่อมต่อของเครื่อง EDC ในหน่วยธุรกิจนั้นๆ
  3. จากนั้นสถาบันผู้รับบัตรเครดิตจะทำการส่งข้อมูลไปยังศูนย์เครือข่ายของบัตรเครดิต (เช่น เครือข่าย VISA เครือข่าย JDC เครือข่าย Master Card เครือข่าย American Express เป็นต้น)
  4. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทางศูนย์เครือข่ายบัตรเครดิต จะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังธนาคาร หรือ Non-Bank จากนั้นธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จะอนุมัติให้ใช้วงเงินในบัตรเครดิต (ซึ่งก็คือการให้ธนาคารจ่ายออกไปก่อน) อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ทางธนาคารจะตรวจสอบดูก่อนว่ามีวงเงินมากพอสำหรับสินค้าหรือบริการที่ทำการรูดซื้อหรือไม่ หากเพียงพอจะทำการอนุมัติแล้วส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์เครือข่ายบัตรเครดิตอีกทีหนึ่ง
  5. ศูนย์เครือข่ายบัตรเครดิต เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว จะทำการส่งขอ้มูลอนุมัติกลับไปยังสถาบันผู้รับบัตรอีกต่อหนึ่ง
  6. สถาบันผู้รับบัตรเครดิตเมื่อได้รับคำสั่งอนุมัติแล้ว ก็จะส่งคำสั่งดังกล่าวไปยังร้านค้า เพื่อให้พิมพ์ Sale Slip หรือใบบันทึกรายการขาย (หรือใบเสร็จ)
  7. จากนั้นพนักงานขาย (ผู้รูดบัตร) จะนำเอา Sale Slip มาให้ผู้ซื้อตรวจสอบยอดซื้อและรายการ ว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีข้อผิดพลาด ผู้ซื้อจะต้องเซ็นลงบนใบ Sale Slip เพื่อยืนยันว่ารายการดังกล่าวถูกต้อง และถ้าหากมีรายการไม่ถูกต้องให้รีบแจ้ง หรือท้วงพนักงานขายทันที (การเซ็นรับทราบนั้นจะหมายถึงคุณยอมรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ)ป
  8. จากนั้นผู้ซื้อเก็บ Sale Slip เอาไว้ เพื่อตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้ และเป็นหลักฐานการอ้างอิง ในกรณีที่อาจเกิดปัญหาขึ้น

เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไของบัตรเครดิตแล้ว ทางธนาคารจะทำการส่งใบแจ้งหนี้มาเพื่อให้นำเอาไปชำระตามจำนวนที่ใช้จริง ซึ่งแนะนำว่าผู้ใช้ควรจ่ายตามยอดใช้จริงทุกงวด ไม่ควรจ่ายแค่ขั้นต่ำตามเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นจะต้องรับภาระดอกเบี้ยจำนวนมากโดยไม่จำเป็นครับ

วิธีการใช้บัตรเครดิต และกระบวนการทำงานของบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สิทธิประโยชน์เหนือระดับ

สมัครบัตรเครดิต สิทธิพิเศษทั้งส่วนลดและคะแนนสะสมสุดคุ้ม สมัครฟรีที่นี่ บัตรเดียวคุ้มสุด สิทธิประโยชน์เหนือระดับ สมัครออนไลน์ได้ทันที